Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019

        Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, được tiến hành ngày 23 tháng 03 năm 2019. Dự hội nghị có 78 đại biểu trên tổng số 78 đại biểu được triệu tập; trong đó: đại biểu đương nhiên 28 đ/c, đại biểu do các nhà máy, phòng/ ban bầu 50 đ/c.

          Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, báo cáo việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và chế độ chính sách liên quan đối với người lao động năm 2018 của BCH Công đoàn Công ty.

Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu và biện pháp chủ yếu như sau:

 • Lợi nhuận trước thuế :                      80 tỷ đồng
 • Giỏ trị Sản xuất kinh doanh :    375 tỷ đồng
 • Sản lượng sản xuất :              200.000 m2
 • Doanh thu :                                       486 tỷ đồng.
 • Khấu hao cơ bản :                             92 tỷ đồng
 • Lao động bình quân :                         695 người .
 • Thu nhập bình quân:    12,5 trđ/ng/tháng.
 • Năng suất lao động : 140 tr.đồng/ ng/năm .

Một số hình ảnh của Hội nghị người lao động năm 2019:

Ông Vũ Quốc Tuấn - PP Kế hoạch đầu tư, Thay mặt Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động sản xuất của Công ty năm 2018, phương án SXKD năm 2019.
Ông Trương Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty đọc báo cáo của BCH Công đoàn Công ty về việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và việc thực hiện các chế độ liên quan chế độ chính sách đối với người lao động

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng ban thanh tra Nhân Dân đọc báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Quản đốc PXCĐ phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Việt Anh Hưng - PQĐ PXCĐ Phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Tuấn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu tại Hội nghị.

Ông Vũ Đình Khánh - Giám đốc Nhà máy Viglacera Mỹ Đức phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Quý Tuấn - UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera - CTCP Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Tuấn -  Phó TGĐ TCT Viglacera - CTCP, chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Quách Hữu Thuận -  Bí Thư chi bộ, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến của lãnh đạo TCT và đưa ra một số định hướng phát triển của Công ty.

Ông Vũ Quốc Tuấn - Phó phòng KHĐT thay mặt Ban thư ký đọc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội Nghị người lao động với 100% ý kiến tán thành. làm cơ sở để CBCNV toàn công ty phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội nghị chứng kiến lễ ký kết giao khoán các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 giữa HĐQT, Giám đốc Công ty, Chủ tịch công đoàn và Đại diện các bộ phận, nhà máy.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân lao động, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc và sự phối kết hợp của BCH Công đoàn công ty, đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị.