Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

  • Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
  • - Mẫu đơn đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
  • - Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Hữu thay Ông Nguyễn Anh Tuấn (theo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị từ Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

Download Tài liệu công bố thông tin