Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Viglacera lọt Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã công bố Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.

Chương trình được triển khai thường niên trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 32 lĩnh vực kinh tế thông qua Bản cáo bạch hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.

Tham gia sàn chứng khoán từ tháng 7 năm 2014, Tổng công ty Viglacera luôn là một trong những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình quản trị và báo cáo tài chính định kỳ của sàn HNX. Việc thực hiện cam kết với các nhà đầu tư thông qua các kỳ Đại hội đồng cổ đông cũng như các kết quả về chỉ số hoạt động kinh doanh, sản xuất và tài chính luôn tuân thủ các nguyên tắc chính xác, hiệu quả và đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư.

Trên cơ sở phân tích đánh giá chi tiết các chỉ số tài chính cũng như tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã được Chương trình đánh giá năng lực hoạt động Doanh nghiệp xếp hạng nằm trong Top 100 Doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt nam năm 2018. Đây là cơ sở quan trọng để Viglacera nắm được tình hình “sức khoẻ” của mình, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thông qua kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp, các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông cũng sẽ có thêm cơ sở dữ liệu tin cậy để ra những quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

 

Theo kế hoạch, đầu năm 2019 mã chứng khoán VGC sẽ thực hiện chuyển đổi sang hoạt động trên sàn HOSE, đúng như cam kết của Viglacera với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, kế hoạch thoái vốn 53% cổ phần của Nhà nước cũng sẽ được tiến hành trước kỳ Đại hội cổ đông năm sau. Tổng công ty Viglacera đã và đang luôn chủ động tích cực trong việc quản trị doanh nghiệp theo hướng công ty cổ phần, sát sao từ khâu quản trị sản xuất, kinh doanh thương mại, tài chính kế toán… nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững và sẵn sàng cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước vào năm 2019.

 

Đây là Chương trình khảo sát thường niên nhằm đánh giá hơn 5.000 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam: UPCOM, HNX và HOSE. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các tiêu chí về năng lực tài chính, hiệu quả SXKD và việc thực hiện các quy trình Báo cáo định kỳ do các Sàn chứng khoán quy định, Ban tổ chức lựa chọn ra TOP đầu những doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất để vinh danh và trao chứng nhận. Việc Viglacera đứng vào TOP 100 trong 5.000 doanh nghiệp không chỉ là sự khẳng định về uy tín và vị thế của Doanh nghiệp trên thị trường tài chính Việt nam trong giai đoạn hiện tại, mà còn là cơ sở để các Nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào mã chứng khoán VGC của Tổng công ty Viglacera – CTCP trong thời gian tới.