Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Mã gạch

TQ 804

Tên gạch

TQ 804

Kích thước

80x80 cm

Bề mặt

Men bóng

Chủng loại

Vân đá Tự nhiên

Thông tin về đóng gói

TQ 804

Dòng sản phẩm

Glazed Polished

Sản phẩm tương tự

Lăn chuột