Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Mã gạch

TB 804

Tên gạch

TB 804

Kích thước

40x80 cm

Bề mặt

Men mờ

Chủng loại

Thiết kế Xi măng

Thông tin về đóng gói

TB 804

Dòng sản phẩm

Glazed Polished

Sản phẩm tương tự

Lăn chuột