Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn gửi thông báo số 60/VIT-TCKT ngày 12/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2019

 • Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)

 • Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2019 đến ngày 20/04/2019

 • Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu CN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 • Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Download file văn bản ở đây:

http://viglaceratienson.com/public/media/000000008114284-cbtt-chot-quyen-dai-hoi-dong-co-dong-2019-vit.pdf

Ngày đăng tin : 12/02/2019