Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

 • Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn           - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội;
 2. Ông Quách Hữu Thuận           - Ủy viên HĐQT;
 3. Ông Đinh Quang Huy          - Ủy viên HĐQT.
 • Ban thư ký gồm:
 1. Ông Vũ Quốc Tuấn           - Phụ trách phòng KHĐT
 2. Bà Đàm Thị Hảo           - Phó phòng TCHC
 • Ban kiểm phiếu gồm :
 1. Ông Vũ Xuân Tùng           - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
 2. Bà Đàm Thị Ngọc Huyền           - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên.

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trình bày Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm”.

Ông Phùng Việt Quang đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm trình bày phương án kinh doanh.

Ông Nguyễn Như Dương đại diện Ngân hàng Vietinbank Ba Đình phát biểu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng và các nội dung thông qua Đại hội.

Một số hình ảnh phát biểu của Cổ đông tại Đại Hội

Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn rất ủng hộ và tin tưởng vào tính khả thi của Dự án.

Cổ đông Nguyễn Tuấn Chung có một số thắc mắc về tình hình tài chính Công ty và đã được Giám đốc Công ty giải đáp.

Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội:

Mời quý vị xem tại đường linK:

https://viglaceratienson.com/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2021-cong-ty-co-phan-viglacera-tien-son-d94

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ Đông bất thường của Công ty kết thúc.