Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN KHOÁ VI NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tiến hành trực tuyến 3 điểm cầu ( Bắc Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào hồi 08h30 phút ngày 20/5/2023.

Đại hội có mặt 88 đại biểu trên tổng số 88 đại biểu được chính thức được triệu tập. Đại hội được đón tiếp các đồng chí:

 1. Đ/c Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty .
 2. Đ/c Nguyễn Quốc Huy – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 3. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn TCT.
 4. Đ/c Quách Hữu Thuận - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty.

tới dự và phát biểu với Đại hội. 

Đồng chí Trương Ngọc Minh - Chủ tịch công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028 Nghị quyết:

 1. Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
 2. Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới là:

a. Các Chỉ tiêu:

 

b. Hoạt động công đoàn:

   - Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD hàng năm. Chăm lo đủ việc làm, thu nhập ổn định và tăng trưởng cho người lao động, phấn đấu năm sau cao hơn so với năm trước, thanh toán lương đúng kỳ hạn.

   - Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD hàng năm. Chăm lo đủ việc làm, thu nhập ổn định và tăng trưởng cho người lao động, phấn đấu năm sau cao hơn so với năm trước, thanh toán lương đúng kỳ hạn.

 - Kiểm tra, giám sát việc thu nộp và chi trả tiền BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện các chế độ theo luật lao động, cùng các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác theo qui định của Nhà nước.

 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở: Hàng năm đều thực hiện việc tổ chức Hội nghị người lao động; Tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động tại các Nhà máy mỗi quý 1 lần hoặc đốt xuất .

 - Phối hợp với chuyên môn đấy mạnh hoạt động 5S/ Kaizen từ đó làm tốt công tác ATVSLĐ, PCCN , không để xảy ra các tai nạn lao động nghiêm trọng và các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc tại nhà máy.

   - Hàng năm 100 % CBCNV có kế hoạch và được tạo mọi điều kiện để tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo Nội bộ hoăc đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề  nhằm đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ, có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở và bộ phận .

 - Thường xuyên phát động Phong trào thi đua trong SXKD, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Công ty đã đề ra, duy trì các phong trào VHVN, TDTT nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện vì cộng đồng.

- Thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính Công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, trích nộp về công đoàn các cấp theo quy định. Số tiền kinh phí, đoàn phí được chi tiêu tiết kiệm, phục vụ đúng mục đích, thiết thực cho phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn.

 - Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với lao động nữ; tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ và phấn đấu vươn lên. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trong nữ CNVC LĐ.

- Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành và UBKT công đoàn để ngăn ngừa vi phạm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức và đoàn viên. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn cơ sở, đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phấn đấu liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc; 75% Cán bộ, đoàn viên công đoàn trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Kết nạp kịp thời cho các đoàn viên mới. Phấn đấu 100% CBCNV tham gia tổ chức Công đoàn. Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lý luận chính trị chuẩn bị nguồn phát triển Đảng viên mới, phấn đấu mỗi năm có từ 2 - 3 Đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Căn cứ phương hướng nhiệm vụ Công đoàn Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi bộ Công ty và Công đoàn cấp trên, Đại hội giao cho BCH Công đoàn Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 có trách nhiệm xây dựng thành chương trình công tác toàn khóa và chương trình cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện ; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và triển khai công tác công đoàn từ Công đoàn Công ty đến các công đoàn bộ phận.

4. Đại hội đã bầu ra được BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí :

 

 1. Đ/c Trương Ngọc Minh - Phó giám đốc công ty
 2. Đ/c Phan Văn Huyên - Trưởng ban TCHC NM Thái Bình
 3. Đ/c Lương Quý Quỳnh - Phó giám đốc MM Eurotile
 4. Đ/c Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC
 5. Đ/c Tạ Thị Hồng Phượng - Phó giám đốc NM Tiên Sơn
 6. Đ/c Hồ Viết Mạnh - Quản đốc PXCĐ NM Mỹ Đức
 7. Đ/c Phạm Xuân Tiệp - Quản đốc PX Mài NM Mỹ Đức

5. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP khóa X nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 06 đồng chí, đại biểu dự khuyết 01 đồng chí.

 * Đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn Tổng công ty

 

 1. Đ/c Phan Văn Huyên - Trưởng ban TCHC NM Thái Bình
 2. Đ/c Lương Quý Quỳnh - Phó giám đốc MM Eurotile
 3. Đ/c Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC
 4. Đ/c Tạ Thị Hồng Phượng - Phó giám đốc NM Tiên Sơn
 5. Đ/c Hồ Viết Mạnh - Quản đốc PXCĐ NM Mỹ Đức
 6. Đ/c Lê Tuấn Hưng - Quản đốc NM Thái Bình

 * Đại biểu dự khuyết dự đại hội công đoàn Tổng công ty

 Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Tổ trưởng GCNL MM Tiên Sơn

 

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tới dự và phát biểu với Đại hội. 

Đ/c Quách Hữu Thuận - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty tới dự và phát biểu với Đại hội. 

Đ/c Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội đã bầu ra được BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí : ( Điểm cầu truyền hình tại Bắc Ninh )

Đ/c Quách Hữu Thuận - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội đã bầu ra được BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ( Điểm cầu truyền hình tại khu vực phía Nam ).

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đoàn kết phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thắng lợi, nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn của chúng ta ngày càng ổn định và phát triển.