Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2022 Chi bộ đã tổ chức Đại Hội chi bộ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025.Đại hội Chi bộ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Hướng dẫn số 245-HD/ĐU ngày 27/06/2022 của Đảng uỷ  Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành vào hồi 09h00’ ngày 10 tháng 09 năm 2022. 


Đồng chí Trương Ngọc Minh thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. 


Đồng chí Quách Hữu Thuận - Đảng ủy viên BCH Đảng ủy TCT Viglacera - CTCP phát biểu và chỉ đạo Đại hội. 


Đại hội tiến hành bầu ra Ban chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 


Ban chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 -2025 ra mắt Đại hộiĐoàn thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025 

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc kéo dài gần 3 giờ, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Tất cả cán bộ, Đảng viên Chi bộ Công ty đồng lòng quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.