Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Đại hội chi Bộ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện văn bản số 691-HD/ĐU ngày 04/10/2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Viglacera – CTCP về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2020-2022, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2020, Chi bộ đảng Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2022.  Đại hội Chi bộ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.


Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành vào hồi 09h00’ ngày 07 tháng 03 năm 2020.

Tham dự Đại hội có: 26 đảng viên/tổng số 26 đảng viên được triệu tập, trong đó:          

+ Đảng viên chính thức: 24 đồng chí.

+ Đảng viên dự bị: 02 đồng chí

Lễ chào cờ tại Đại Hội

Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội.

Đồng chí Trương Ngọc Minh thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đồng chí Quách Hữu Thuận - Đảng ủy viên BCH Đảng ủy TCT Viglacera - CTCP phát biểu và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Tổng công ty. 

Ban chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 -2022 ra mắt Đại hội. 

Đoàn thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022

             

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc kéo dài gần 3 giờ, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Tất cả cán bộ, Đảng viên Chi bộ Công ty đồng lòng quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.