Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 31/3, tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Viglacera Tiên Sơn cùng các cổ đông tham dự.


Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đại diện Công ty CP Viglacera Tiên Sơn cho biết, năm 2022 là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do hậu quả của những năm dịch Covid-19 để lại. Thị trường BĐS trầm lắng, các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp… đã tác động không nhỏ đến thị trường BĐS, giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng dẫn đến các ngành sản xuất VLXD cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Viglacera Tiên Sơn.

Tuy nhiên, bằng các giải pháp hiệu quả, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Công ty, Viglacera Tiên Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Doanh thu thuần năm 2022 đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 745 tỷ đồng (tương ứng tăng 59%) so với năm 2021, đạt gần 104% so với kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 60,3 tỷ đồng, tăng 3,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,6%) so với năm 2021, đạt gần 100% so với kế hoạch điều chỉnh.

Đáng chú ý, năm 2022, Công ty đã thực hiện định hướng chiến lược của Tổng công ty Viglacera – CTCP  về việc đầu tư phát triển mở rộng sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện xong hợp đồng mua bán, tiếp quản và đưa vào hoạt động nhà máy gạch Viglacera Eurotiles (Bạch Mã), đưa Tổng công ty Viglacera trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát lớn nhất tại Việt nam và nằm trong top 25 doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát lớn nhất trên thế giới 2022.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
Đồng thời biểu quyết thông qua chi phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; phương án sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; lựa chọn đơn vị kiểm toán; sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ…

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội: