Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn- Mã chứng khoán: VIT- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
 • - Sàn giao dịch: HNX
 • - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
 • - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)
 • - Ngày tổ chức Đại hội: 08h30’ ngày 27/03/2020
 • - Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 • - KCN Tiên Sơn,xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
  Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/02/2020.

     Download Tai lieu hop DHDCD 2020 - Cong ty CP Viglacera Tien Son 

                                                                                          Ngày đăng tin: 12/03/2020