Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

   Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, được tiến hành ngày 25 tháng 3 năm 2022. Dự hội nghị có 44 đại biểu trên tổng số 44 đại biểu được triệu tập.       

   Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách liên quan đối với người lao động năm 2021 của BCH Công đoàn Công ty.

Đồng chí Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC lấy ý kiến của các Đại biểu bầu Đoàn chủ tịch để điều hành hội nghị và Ban thư ký để ghi chép quá trình hội nghị và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. 

        Đồng chí Bùi Anh Dũng - Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

      Đồng chí Trương Ngọc Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo hoạt động của BCH Công đoàn và tình hình thực hiện thỏa ước LĐTT năm 2021, nhiệm vụ của BCH Công đoàn năm 2022.

     Đồng chí Nguyễn Viết Mạnh – Ban thanh tra nhân dân Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021.

Một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị

Ông Lê Tuấn Hưng - Chủ tịch công đoàn Nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu tại Hội nghị.

Bà Trần Thị Minh Xuân - Trưởng ban nữ Công nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Minh Thắng - Đại diện Nhà máy Viglacera Tiên Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đăng Kiên - Phụ trách công đoạn Tạo Hình Nhà máy Viglacera Tiên Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty phát biểu làm rõ và trả lời các ý kiến của đại biểu.

Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera - CTCP phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.

      Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân lao động, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc và sự phối kết hợp của BCH Công đoàn công ty, đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị.