Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Mã gạch

TS3 815

Tên gạch

TS3 815

Kích thước

80x80 cm

Bề mặt

Mài bóng

Chủng loại

Vân đá Tự nhiên

Thông tin về đóng gói

3 VIÊN/HỘP

Dòng sản phẩm

Double Charge

Sản phẩm tương tự

Lăn chuột