Đại hội đại biểu công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2011 – 2013

Ngày 22 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn diễn ra Đại hội đại biểu công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Dự với đại hội có đồng chí Nguyễn Quý Tuấn – Phó chủ tịch Công đoàn TCT , các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn , các đồng chí lãnh đạo Công ty các tổ chức quần chúng và trên 70 đại biểu đại diện cho gần 800 CBCNV của Công ty và 2 nhà máy về dự.

Đại hội đã được nghe đồng chí Trương Ngọc Minh Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo các hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 3 ( 2011 -2013 ) Đại hội cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của các Đại biểu dự Đại hội ý kiến của Các đồng chí Nguyễn Thế Vinh thay mặt chi bộ và Thủ trưởng đơn vị phát biểu với đại hội, Đại hội cũng đã được nghe ý kiến của đồng chí Nguyễn Quý Tuấn – Phó chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera, Đại hội đã bầu ra được BCH Công đoàn khoá 3 ( 2011 – 2013 ) gồm 9 đồng chí và bầu ra đoàn  Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TCT gồm 10 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Văn ghệ chào mừng Đại hội

Chào cờ

Chủ tịch đoàn - Điều hành Đại hội

Thư ký đoàn

Đ/c Nguyễn Tuấn Cường QĐ PXCĐ II thay mặt Công đoàn Nhà máy Viglacera Tiên Sơn phát biểu ý kiến

.

Đ/c Đàm Thị Hảo – TP TCHC Đại diện Công đoàn khối văn phòng phát biểu ý kiến

Đ/c Phan Văn Huyên  TP – TCHC Nhà máy Viglacera Thái Bình đại diện Công đoàn Nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu ý kiến.

Đ/c Nguyễn Thế Vinh – Bí thư Đảng uỷ , Giám đốc Công ty phát biểu.

Ông Nguyễn Quý Tuấn – Phó chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera phát biểu

Thông qua biên bản bầu cử.

BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Nhiệm kỳ 3( 2011-2013 ) Ra mắt tại Đại hội.

Bài viết khác: