Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn | Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Mã chứng khoán VIT

Đến  dự Đại hội có ông Đinh Quang Huy chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam, ông Trần Đình Thể nguyên chủ tịch HĐQT TCT Viglacera - CTCP, ông Nguyễn Mạnh Hiếu TGĐ Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, ông Lý Thanh Thảo - Giám đốc NH VietinBank chi nhánh KCN Tiên Sơn Bắc Ninh cùng các cổ đông lớn của Công ty.


Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2017của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

1. Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

81.100

50.029

2. Khấu hao TSCĐ

Triệu đồng

58.602

59.614

3. Nợ Phải Thu

Triệu đồng

37.500

77.317

4. TNBQ người LĐ

Tr.đ/người/th

10,5

10,3

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí:                 16.140.803cp,         đạt tỷ lệ:100,00%

-         Số cổ phần không nhất trí:     0 cp,                          đạt tỷ lệ: 0,00%

-         Số cổ phần không có ý kiến:0 cp,                           đạt tỷ lệ: 0,00%

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí:                 16.140.803cp,         đạt tỷ lệ:100,00%

-         Số cổ phần không nhất trí:     0 cp,                          đạt tỷ lệ: 0,00%

-         Số cổ phần không có ý kiến:0 cp,                           đạt tỷ lệ: 0,00%

 

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT

 Chỉ tiêu

 Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017

            36,538,957,664

2

Trích quỹ đầu tư phát triển

7,140,109,664

3

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2017) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017

148,848,000

4

Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% VĐL, dự kiến chi trong quý III/2018

            29,250,000,000

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí:                 16.140.803cp,         đạt tỷ lệ:100,00%

-         Số cổ phần không nhất trí:     0 cp,                          đạt tỷ lệ: 0,00%

-         Số cổ phần không có ý kiến:0 cp,                           đạt tỷ lệ: 0,00%

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty- thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuận Quách Hữu, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Ông Quách Hữu Thuận - UVHĐQT Công ty , Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuận Quách Hữu, hoa và trong nhà

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thư ký HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2017.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Toán Ngô Trọng, trong nhà

Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuận Quách Hữu, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - TGĐ Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera phát biểu phương án kinh doanh của Công ty năm 2018.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thuận Quách Hữu và Quoctuan Vu, trong nhà

Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

Một số hình ảnh phát biểu của Cổ đông và phần trả lời của BLĐ Công ty

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Đặng Quốc Tuấn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuận Quách Hữu, đám cưới và trong nhà

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông tham dự Đại hội

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ông Đinh Quang Huy - UV HĐQT, chủ tịch hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam phát biểu tại Đại Hội

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Ông Lý Thanh Thảo - Giám đốc ngân hàng VietinBank chi nhánh KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh phát biểu tại Đại Hội

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Truc Nguyen, Thuận Quách Hữu và Toán Ngô Trọng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhà

HĐQT và BKS công ty năm 2018 chụp ảnh lưu niệm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp mở ra một năm mới với nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới.


Bài viết khác: