Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn | Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ 2018 - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Download file Công bố thông tin

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN QUYỀN DỰ ĐHCĐ NĂM 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 ( 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết )
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/03/2018 đến ngày 28/4/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung cuộc họp Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018


Bài viết khác: