Thông báo đấu giá trọn gói toàn bộ 94 lô đất tại khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
ĐT 0241.3.839.396    Fax 0241.3.838.917

Bán đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất ( Tổng diện tích 22.876 m2 ) tại khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.


Download Thông báo quyết đinh, quy chế đấu giá tại đâyBài viết khác: