Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Ngày 23 tháng 3 năm 2013 tại KCN Tiên Sơn , huyện Tiên Du , Tỉnh Bắc Ninh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Tham dự Đại Hội có các đồng chí trong chi ủy chi bộ, Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn….và 51 đại biểu đại diện cho 490 CBCNV và chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2013 có đồng chí Nguyễn Quý Tuấn - UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn TCT.

 Đ/c Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013


Hội nghị được nghe Đ/c Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013, Đ/c Trương Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị người lao động cấp phòng ban, nhà máy, tổng hợp và giải đáp kiến nghị của người lao động và báo cáo việc thực hiện thỏa ước Lao động tập thể và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách người lao động.
Đ/c Trương Ngọc Minh - Chủ tịch CĐ Công ty CP Viglacera Tiên Sơn báo cáo việc thực hiện thỏa ước Lao động tập thể và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách người lao động


Các chỉ tiêu chủ yếu.

-   Sản luợng sản xuất: 4.346.000 m2.

-   Sản lượng tiêu thụ: 4.357.320 m2.

-   Doanh thu: 601 tỷ đồng.

-   Lợi nhuận trước thuế: 11,7 tỷ đồng.

                -   Khấu hao TSCĐ: 27,7 tỷ đồng.

                -   Thu nhập bình quân: 6.400 trđ/người/tháng.
Đ/c Nguyễn Quý Tuấn - UV HĐTV, Chủ Tịch Công đoàn TCT phát biểu tại Hội nghị người lao động Công ty CP Viglacera Tiên Sơn năm 2013


 


Đ/c Trương Ngọc Minh - Chủ tịch CĐ Công ty CP Viglacera Tiên Sơn trình bày báo cáo việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách người lao động


Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị NLĐ năm 2013

 


 

 

Tổ chức lễ ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.


 Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn khép lại với những quyết tâm và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể Lãnh đạo và CBCNV. Công ty sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, tiếp tục đưa Công ty phát triển, xây dựng chính quyền Công ty và tổ chức công đoàn Công ty đạt tiêu chuẩn vững mạnh năm 2013.


Bài viết khác: