Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 22/3/2013, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2013. Tham dự đại hội có 72 cổ đông đại diện cho 8.729.424 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó TGĐ TCT Viglacera kiêm Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn cùng đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASC và kế hoạch kinh doanh năm 2013; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2013 đã được thông qua. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.


Theo đó Đại hội đã đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:


-          Doanh thu năm 2013 là 601 tỷ đồng;

-          Lợi nhuận trước thuế là 11,7 tỷ đồng;

-          Thu nhập bình quân là 6,4 triệu đồng/người/tháng.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty CP Viglacera Tiên Sơn :

 

 

Ông Quách Hữu Thuận – Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013

 


 

Ông Ngô Trọng Toán – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn  thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch 2013. 

Bà Ngô Thị Reo thay mặt Ban kiểm soát thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 

Ông Trần Đình Thể Nguyên chủ tịch HĐTV TCT Viglacera phát biểu ý kiến Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam Phát biểu ý kiếnBà Nguyễn Thị Hồi - Giám đốc VietinBank KCN Tiên Sơn tham gia ý kiến tại Đại hội

  


Ông  Nguyễn Minh Tuấn phó TGĐ TCT Viglacera phát biểu ý kiến


 

 

Ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera phát biểu ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó tổng giám đốc TCT Viglacera -  UVHĐQT dự kiến Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó TGĐ TCT Viglacera

4. ÔNg Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động TCT Viglacera

5. Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch hiệp hộ gốm sứ xây dựng Việt Nam

 

 


Ông Trần Đình Thể - Nguyễn Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Viglacera thay mặt đại hội tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018

 


Đại hội cũng đã bầu ra ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

Bà Ngô Thị Reo - Thành viên BKS dự kiến Trưởng ban Kiểm soát

Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên BKS

Bà Nguyễn Cẩm Vân - Thành viên BKSBà Nguyễn Thị Hồi - Giám đốc VietinBank KCN Tiên Sơn Bắc Ninh

thay mặt đại hội tặng hoa chúc mừng các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Bài viết khác: