QUY CÁCH BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI

QUY CÁCH BAO BÌ VÀ ÐÓNG GÓI

Công đoạn 1: Ðóng hộp.


Công đoạn 2: Xe Nâng chuyển ra Container.

 

Công đoạn 3: Xe nâng dóng hàng vào container và xuất  khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 


    

Bài viết khác: