Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 14 tại Tổng Công ty Viglacera

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 14, ngày 24/3 tại Hà Nội, Tổng Công ty Viglacera đã tổ chức lớp tập huấn an toàn lao động cho gần 80 học viên là cán bộ chuyên trách ATLĐ tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty.Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Tổng Giám đốc TCT, Chủ tịch Hội đồng BHLĐ TCT nhấn mạnh Công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn và chăm lo giữ gìn sức khỏe cho người lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và chăm lo sức khỏe cho người lao động tại nơi sản xuất. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy trong quá trình sản xuất người lao động vẫn chưa được trang bị tốt và kịp thời về vận hành, an toàn lao động, nhất là những lao động mới được tiếp nhận; bên cạnh đó người lao động còn chủ quan trong quá trình vận hành, chưa tuân thủ các quy trình an toàn lao động nên dễ xảy ra tai nạn lao động. Do vậy sau buổi tập huấn, các học viên cần tổ chức truyền đạt lại toàn bộ các kiến thức về AT VSLĐ cho tất cả các vị trí công tác, đảm bảo công tác AT VSLĐ trong đơn vị.Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc TCT, Chủ tịch Hội đồng BHLĐ TCT phát biểu


Tham gia lớp học, các học viên được Ông Trần Việt Hưng và Ông Nguyễn Đức Đãn đến từ Trung tâm huấn luyện ATLĐ – Cục An toàn lao động truyền đạt một số nội dung cơ bản về một số văn bản quy phạm pháp luật về AT VSLĐ; hướng dẫn công tác kiểm tra AT VSLĐ; các kiến thức và kinh nghiệm xử lý khi có tai nạn trong lao động.Lớp học nhằm trang bị những kiến thức thiết yếu nhất về AT VSLĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác AT VSLĐ tại đơn vị, đây sẽ là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền đến đội ngũ công nhân viên, người lao động hiểu biết đúng để làm việc an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đơn vị.

 


Bài viết khác: