Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức thành công Hội nghị người lao động 2012

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tổ chức thành công Hội nghị người lao động 2012
 

Thực hiện công văn số 14/CĐ-VP của Tổng công ty - Công đoàn Tổng công ty ngày 01/02/2012 về việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động năm 2012. Ngày 14/3/2012, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2012. Tới dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc Ban sản xuất, Ông Nguyễn Quý Tuấn – UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn TCT, cùng lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động Công ty đã đến dự.


Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 2011 và kế hoạch 2012


Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và nghe Ông Trương Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo về việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề liên quan chế độ chính sách đối với người lao động. Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tại hội nghị, các đại diện đơn vị đã cùng ký giao ước thi đua và hội nghị đã thông qua nghị quyết với một số chỉ tiêu chính trong KH 2012 của Công ty:

- Sản lượng : 4.211.000 m2;

- Doanh Thu : 665 tỷ đồng;

- Lợi nhuận : 10 tỷ đồng;

- Thu nhập BQ : 5,8 triệu đồng/ người/tháng.Các đơn vị ký giao ước thi đua

Bài viết khác: