Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Mã gạch

Eco 622

Tên gạch

Eco 622

Kích thước

60x120 cm

Bề mặt

Mài bóng

Chủng loại

Thông tin về đóng gói

10 m2

Dòng sản phẩm

Glazed Polished

Sản phẩm tương tự

Lăn chuột